محصولات کابل ابزار دقیق

فروش و ارائه مستقيم کلیه محصولات کابل ابزار دقیق تمامی برند ها در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق سیمکان​

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق سیمکان 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکان 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکان 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکان 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکان 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکان 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکان 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق سیمکو

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق سیمکو 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکو 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکو 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکو 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکو 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکو 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکو 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکو 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سیمکو 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سیمکو 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق ابهر

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق کرمان 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق سینا

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق سینا 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سینا 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سینا 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سینا 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سینا 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق سینا 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق سینا 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق البرز

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق البرز 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق البرز 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق البرز 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق البرز 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق البرز 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق البرز 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق البرز 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق متال

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق متال 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق متال 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق متال 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق کرمان 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x2.5تماس بگیرید

کابل ابزار دقیق شاهین

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ابزار دقیق شاهین 7x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق شاهین 7x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق شاهین 7x1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق شاهین 7x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق شاهین 10x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق شاهین 10x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 10X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 10x2.5تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16x0.75تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x1تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق کرمان 16X1.5تماس بگیریدکابل ابزار دقیق کرمان 16x2.5تماس بگیرید

اطلاع از لیست قیمت محصولات دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر محصولات سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل ابزار دقیق با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل ابزار دقیق چیست ؟

کابل های ابزار دقیق جهت کار در سیستم های سیستم های پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می‌رود. در صنعت وسیله هایی هستند که وظیفه دریافت و انتقال سیگنال را انجام می دهند به طوری که هوش انسان توقع دارد به این و سایل ابزار دقیق می گویند. یکی از ویژگی های ابزار دقیق راهی هموار برای رفت و آمد سیگنال می باشد. میزان حساسیت و تاثیر گذاری ابزار دقیق نصبت به دیگر کابل ها قابل تنظیم است. حال که اطلاعات کلی درباره ابزاردقیق پیدا کریدید می توانیم راجع به اینکه کابل آن چیست و چه کاربردی دارد راحت تر صحبت کنیم.

انواع کابل ابزار دقیق

این مودل کابل ها برای دریافت و انتقال داده ها استفاده قرار می گیرد. کاببل ابزار دقیق شباهت بسیار زیادی با کابل های کنترل دارند. 

قیمت کابل ابزار دقیق

برای خرید کابل ابزاردقیق باید پامترهای زیادی را مد نظر داشته باشید. توجه کنید که وزن و جرم کابل به هیچ عنوان معیار مناسبی برای تشخیص کیفیت کابل نیست. علاوه بر آن قیمت کابل ابزار دقیق هم نمی توانید معیار خوبی برای اصالت کابل باشد چراکه فروشندگانی هستند که با قیمت گذاری کابل اصل روی کابل تقلبی کابل تقلبی را به جای کابل اصل به مشتری می فروشند. برای خرید کابل ابزاردقیق تنها باید به فروشگاه های معتبر مراجعه کنید به دلیل اینکه اعتبار و سابقه فروشگاه همواره می تواند معیار مناسبی برای خرید کابل ابزار دقیق باشد.
 

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت​

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول​

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت​

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل ابزار دقیق با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل ابزار دقیق لاله زار

محصولات ابزار دقیق در ایران به شکل های مختلفی به فروش می‌رسد و می‌توان به جرعت گفت لاله زار تهران اولین و بهترین جا برای خرید سیم و کابل های برق می‌باشد، فروشگاه یکتا صنعت در همین خیابان لاله زار تهران می‌باشد. و یکی از بهترین محصولات این مجموعه کابل ابزار دقیق می‌باشد که در انواع برند های مختلف میتوانید آن را خریداری نمایید. برای خرید سیم و کابل کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید و محصول خود را خریداری نمایید. با توجه به اینکه کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات ، اندازه گیری ، فن آوری های کنترلی در بستری امن جهت جلوگیری از هرگونه اختلال و تأثیرپذیری از امواج الکترومغناطیس پیرامون کاربرد داردو از جمله موارد کاربرد کابل ابزار دقیق می توان به اتاق های کنترل کارخانه های صنعتی، سیستم های انتقال داده برای کنترلرهای صنعتی در پالایشگاه ها ، ایستگاه های تقویت و تقلیل فشار گاز، نیروگاه ها و غیره نام بردلذا تولید کابل ابزار دقیق و به طبع آن فروش کابل های ابزار دقیق می بایستی توسط تولید کنندگان معتبر دارای دانش فنی لازم صورت پذیرد .

کارشناسان ما برای پاسخگویی به سوالات شما آماده پاسخگویی هستند.

Tool Cable

انواع برند های کابل ابزار دقیق

در صنایع مختلف ابزار ها دستگاه هایی وجود دارند که با دریافت و یا انتقال سیگنال ویژه به وضعیت و حالت دیگری می روند و تغییر می کنند یا به طور کلی کاری را انجام می دهند که انسان از آن انتظار دارد به بخشی از این تجهیزات ابزار دقیق می گویند. کابل ابزار دقیق وظیفه دارد یک مسیر مطلوب و رضایت بخش برای دریافت و انتقال سیگنال آماده کند. تنوع بسیاری در تجهیزات و عملگر ها وجود دارد و اینکه چه میزان حساس بودن یا اثر بخش بود طبیعتا قابل تغییر است و در شرایط متفاوتی کار می کنند که بنا به نوع کار کابل ابزار دقیق مناسب آن را استفاده می کنند و در انواع کارخانه ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، پست های برق و پتروشیمی و در بسیاری از صنعت های دیگر کاربرد دارد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل ابزار دقیق با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید