محصولات کابل خشک ( کابل مفتولی )

فروش و ارائه مستقيم کلیه محصولات کابل خشک تمامی برند ها در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت کابل مفتولی

کابل مفتولی سیمکان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی سیمکان 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکان 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکان 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکان 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی البرز

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی البرز 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی البرز 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی البرز 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی البرز 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی البرز 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی البرز 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی البرز 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی البرز 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل البرز 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل البرز 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی ابهر

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی ابهر 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی ابهر 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی ابهر 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی ابهر 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی ابهر 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی ابهر 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی ابهر 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی ابهر 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی سینا

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی سینا 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سینا 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سینا 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سینا 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی سینا 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سینا 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سینا 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سینا 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سینا 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سینا 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی همدان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی همدان 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی همدان 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی همدان 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی همدان 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی همدان 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی همدان 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی همدان 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی همدان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل همدان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل همدان 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی خراسان ( افشارنژاد )

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی خراسان 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی خراسان 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی خراسان 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی خراسان 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی خراسان 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی خراسان 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی خراسان 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی خراسان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل خراسان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل خراسان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل خراسان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل خراسان 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی سیمکو

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی سیمکو 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکو 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکو 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکو 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکو 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکو 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکو 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی سیمکو 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی متال

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی متال 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی متال 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی متال 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی متال 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی متال 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی متال 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی متال 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی متال 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل متال 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل متال 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل متال 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل متال 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی کرمان 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی کرمان 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی کرمان 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی کرمان 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی کرمان 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی کرمان 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی کرمان 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی کرمان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 16x2.5تماس بگیرید

کابل مفتولی شاهین

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مفتولی شاهین 7x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی شاهین 7x1تماس بگیرید
کابل مفتولی شاهین 7x1.5تماس بگیریدکابل مفتولی شاهین 7x2.5تماس بگیرید
کابل مفتولی شاهین 10x0.75تماس بگیریدکابل مفتولی شاهین 10x1تماس بگیرید
کابل مفتولی شاهین 10X1.5تماس بگیریدکابل مفتولی شاهین 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 16x2.5تماس بگیرید

اطلاع از لیست قیمت محصولات دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر محصولات سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل خشک با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل خشک چیست ؟ ( کابل مفتولی )

حتی اگر یک بار هم قصد خرید کابل برق را داشته این نام کابل مفتولی را به گوشتان خورده است، در واقع این محصولات همان کابل خشک است، که در بازار ایران به این نام برده می‌شود، اما حالا می‌رسیم به این نکته که اصلا کابل های مفتولی چیست؟ همانطور که میدانید هادی ها در سیم و کابل ها نقش بسیار مهمی دارند به این معنا که خیلی از موضوع ها به هادی سیم و کابل ها مربوط می‌شود. برای نمونه سیم و کابل های مفتولی و یا خشک به کابل هایی گفته می‌شود که هادی انها تک مفتولی باشد. از سیم مفتولی ( سیم نصب ثابت یا سیم خشک ) در سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق استفاده می گردد همچنین از سیم مفتولی ( سیم غیر قابل انعطاف یا سیم  نصب ثابت ) می توان در لوله ها و زیر گچ استفاده نمود.

Cable dry or wire

خرید سیم و کابل خشک

برای خرید کابل مغتول باید موارد زیر را در نظر بگیرید. وزن همواره نمی تواند معیار مناسبی برای خرید کابل مفتول باشد و همچنین نباید تنها به قیمت کابل مفتول توجه کرد، چراکه هنوز فروشگاه هایی هستند که کابل تقلبی را به اسم کابل اصلی می فروشند آن هم با فریب قیمت کابل اصلی بهترین راه برای خرید کابل مفتول اگر قصد خرید کابل اصل و باکیفیت را دارید اعتبار و سابقه تولید کننده و فروشنده سیم و کابل و اینکه این شرکت تولید کننده چه میزان از استاندارد ها را رعایت می کند بسیار مهم تر است. فعلا بهترین تولید کننده کابل مفتول البرز است. قیمت کابل مفتول البرز هم مناسب و هم با کیفیت است. شما عزیزان برای آگاهی از قیمت کابل مفتول البرز یا خرید کابل مفتول البرز به بخش لیست قیمت وارد شده و روی لیست قیمت سیم و کابل البرز کلیک کنید
 

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت​

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول​

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت​

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل خشک با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

قیمت کابل مفتولی

کابل مفتول بر اساس نوع سیم مفتول به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کابل مفتول با ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت و دسته دوم کابل مفتول با ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت.  به طور کلی زمانی که کابل برق را مجهز به یک زره محافظ از جنس مفتول می کنند این کابل به نام کابل nyy و یا کابل برق nyy هم شناخته می شود. طبق استاندارد VDE سیم و کابل مفتول به این شکل کد گذاری می شوند که N نشان دهنده نام گذاری بر اساس استاندارد Y , VDE نشان دهنده این است که موادی که به عنوان عایق در ساختمان کابل مفتول به کار رفته از جنس PVC است. سیم مفتولی که به نام های سیم غیر قابل انعطاف ، سیم نصب ثابت و یا سیم خشک نیز شناخته می شود بطور عمده برای استفاده در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است .  همپنین به کارگیری سیم مفتولی ( سیم غیر قابل انعطاف ، سیم نصب ثابت یا سیم خشک ) در داخل لوله ها و زیر گچ مجاز است . البته سیم های نصب ثابت با هادی تابیده منظم ( گروه ۲ ) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد.

انواع محصولات کابل مفتولی

برعکس مورد اول، از آنجایی که هادی مفتولی معمولا تا سایز 10 ( سطح مقطع 10 میلی متر مربع ) مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مواقع تک روکشه بوده و به همین دلیل اسم سیم به آن اطلاق می شود ( کابل دو روکش عایق و ژاکت را با هم دارد.). سیم مفتولی تنها از یک رشته تشکیل شده است ( مغز تمام مسی یا آلمینیوم ) و مانند سیم افشان رشته رشته نمی باشد. همانطور که در بخش دوم از جدول پیوست مشخص است، قطر مفتول تک رشته براساس سایز سیم از 1.13 میلی متر (برای سیم سایز 1 ) تا 3.57 میلی متر ( برای سیم سایز 10 ) متغیر است، به علت خشکی زیاد از حد و عدم قوس پذیری مفتول و مواردی دیگر، معمولا برای مقاطع بالاتر (سطح مقطع بالاتر از 10 میلی متر مربع ) از این نوع سیم استفاده نمی گردد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل خشک با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید