محصولات کابل کنترل شیلد دار

فروش و ارائه مستقيم کلیه محصولات کابل کنترل شیلد دار تمامی برند ها در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت کابل کنترل

کابل کنترل سیمکان​

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل سیمکان 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکان 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکان 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکان 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکان 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل سیمکو

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل سیمکو 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل سیمکو 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سیمکو 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل ابهر

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل ابهر 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل ابهر 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل ابهر 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل سینا

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل سینا 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سینا 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل سینا 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سینا 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سینا 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل سینا 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل سینا 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل سینا 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل همدان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل همدان 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل همدان 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل همدان 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل همدان 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل همدان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل همدان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل همدان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل همدان 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل البرز

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل البرز 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل البرز 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل البرز 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل البرز 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل البرز 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل البرز 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل البرز 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل البرز 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل متال

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل متال 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل متال 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل متال 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل متال 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل متال 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل متال 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل متال 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل متال 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل متال 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل متال 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل متال 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل متال 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل کرمان 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل کرمان 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل کرمان 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل شاهین

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل شاهین 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل شاهین 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل شاهین 16x2.5تماس بگیرید

کابل کنترل رسانا

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کنترل رسانا 7x0.75تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 7x1تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 7x1.5تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 7x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 10x0.75تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 10x1تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 10X1.5تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 10x2.5تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 16x0.75تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 16x1تماس بگیرید
کابل کنترل رسانا 16X1.5تماس بگیریدکابل کنترل رسانا 16x2.5تماس بگیرید

اطلاع از لیست قیمت محصولات دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر محصولات سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل کنترل با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل کنترل شیلد دار

ویژگی های کابل های کنترل شیلد دار در انتقال سیگنال های دیجیتال و آنالوگ می‌باشد و  همچنین برای استفاده در ساختمان و مکان ها که دمای محیط بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد هم مورد استفاده است و معمولا در تعداد رشته های گوناگون بین 2 تا 61 رشته و با سطح مقاطع پایین طراحی می‌شود. این سیگنال ها برای کنترل، اندازه گیری و حفاظت نقاط مختلف استفاده می شوند. این کابل شیلد دار معمولا برای سیگنال های ضعیف و همچنین متصل شدن اجزاء دستگاه های موجود در خط های تولید، مورد استفاده قرار می گیرند. اتصال مستقیم این کابل شیلد دار به برق اصلی مجاز است اما خمش مستمر کابل شیلد دار مجاز نیست . کابل کنترل شیلد دار در مکان هایی که حد متعارفی از دخالت میدان مغناطیسی وجود داشته باشد می توان به کار گرفت.

Shielded control cable

قیمت کابل کنترل

برای انتخاب و خرید کابل ابزار دقیق باید به نکاتی که در ادامه خدمتان عرض می کنم توجه داشته باشید. اول اینکه وزن و جرم و یا سنگینی و سبکی کابل ابزار دقیق اصلا معیار خوبی برای تشخیص کابل اصلی از کابل فرعی نیست. دوم آنکه قیمت کابل ابزار دقیق هم نمی تواند معیار خوبی برای انتخاب و تشخیص کابل اصل باشد چراکه برخی فروشندگان هستند که قیمت کابل بی کیفیت و تقلبی را به قیمت کابل اصلی معرفی می کنند و هیچ ضمانتی هم برای این موضوع ندارند. امام اگر قصد خرید کابل اصلی و باکیفیت را دارید همیشه و همجا به پشتوانه فروشگاه مطمئن و معتبر می توانید کابل اصلی با کیفیت و باضمانت را خرید داری کنید شرکت کابل ولتا تدبیر آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است. جالب است بدانید اسناد تاریخی و معتبری و جود دارد که بیان می کند صنعت کابل در اواخر صده 200 و اوایل دهه 80 شمسی وارد ایران شد. نام اولین کارخانه تولیدی سیم و کابل کشور کارخانه برق امین الضرب نام داشت به این جهت که سیم روکش دار برای اولین بار توسط فردی به نام امین الضرب خریداری و مورد استفاده قرار گرفته است. در اوایل تاسیس این شرکت، برق ایران تازه شروع راه اندازی کرده بود به همین جهت از محصولات این شرکت برای برق کشی کشور استفاده کرد. اما برای کابل کشی کل کشور نیاز بود تا از سیم و کابل  های مجهز تری استفاده شود از همین رو این کارخانه مجبور به توسعه بیش از پیش محصولات خود کند بنابراین واردات کابل ابزار دقیق افزایش چشمگیری پیداکرده بود. چیزی نگذشت که انبار های ایرانی پر از کابل های متنوع ایرانی شده بود تا اینکه تحول عظیمی در احداث کارخانه سیم و کابل رخ داد و اشخاص مختلف بارند های متفاوت موفق به تولید سیم و کابل ایرانی با بهترین کیفیت و با تنوع بالاشدند. در قسمت کابل مدباس و کابل فیلدباس در به طور مفصل درباره این کاب ها صحبت کرده ایم. 

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت​

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول​

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت​

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل کنترل با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

انواع کابل کنترل شیلد دار

کابل های ابزار دقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیرهای برقی) ونوع با شید کلی آن و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلدار زوجی و کلی آن (Overall screen) مورد استفاده قرار می‌گیرد.(Individual& Overall screen) به طورکلی اگر بخواهیم راجع به کابل ابزاردقیق بدانیم قطعا باید مختصر اطلاعاتی درباره ابزار دقیق داشته باشیم به همین منظور ابتدا ابزاردقیق را توضیح می دهیم و سپس وارد کابل ابزار دقیق می شویم. در سال های اخیر رشته ای به سیستم آموزشی اضافه شده که مرتبط با ابزار دقیق است. ما در این قسمت درباره ابزار دقیق، مهندسی ابزار دقیق، کابل ابزار دقیق و قیمت کابل ابزار دقیق صحبت خواهیم کرد.

برند های کابل کنترل

ابزار دقیق به خودی خود طیف گسترده ای دارد. چندسالی است که در ایران این رشته به رسمیت شناخته شده و از زیرشاخه رشته برق جداشده است تقریبا از اوساط دهه 80 خورشیدی. این رشته ارتباط بسیار نزدیکی با پیوند صنعت و انبوهی از دستگاه ها، ماشین آلات و دیگر تجهیزاتی که برای دقت عملکرد سیستم استفاده می شود دارد. نام اصلی و شناخته شده آن مهندسی ابزار دقیق و کنترل است. با استفاده از سیستم های اندازه گیری و به واسطه کابل ابزار دقیق می تواند کنترل بخش فیزیکی را برعهده بگیرد. آموزش هایی که در مقطع کارشناسی برای این رشته در نظر گرفته شده شامل طراحی و کنترل سیستم های صنعتی و سیستم های اندازه گیری و کنترل کننده و همچنین سنسور ها است. شاید در سال های بعد در مقطع کارشناسی ارشد برای این رشته گرایش های درنظر گرفته شود که در برگیرنده قسمت دما، مثل کنترل دما، ترانمیتر دما، و ترمومتر یا نمایشگر دما، اندازه گیری و کنترل دقیق فشار، سنجش جریان سیالات و انتقال مقادیر فلو یا کنترل فلو، ابزار اندازه گیری سطح مواد درون مخازن و کنترل و بررسی آن، ابزار سرعت سنجی و دیگر ابزار آلات دقیق باشد. تجهیزاتی مثل سنسورها، ترانسدیوسرها، ترانسمیترها و کنترلرها جز تجهیزات ابزار دقیق به مار می روند که در ادامه قصد داریم در رایطه با این تجهیزات صحبت کنیم.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات کابل کنترل با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید